Strona głównaEtap Finałowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

Z uwagi na obecny stan rzeczy i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji związanej z pandemią, decyzją Dyrekcji Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej Etap Finałowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych został przeniesiony na termin 9-10 października 2020 r.

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I (dodatkowy termin)

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Czytaj więcej...

Rejestracja na egzamin kończący lektorat - I termin

Dotyczy studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia. 

W celu rejestracji na egzamin w I terminie należy wykonać poniższe czynności: 

1. Zalogować się na platformie elearningowej Centrum Językowego

https://elearning.cj.po.edu.pl/ z użyciem loginu i hasła do USOS-a.

2. Wybrać odpowiedni egzamin i zarejestrować się z użyciem klucza dostępu.

(Klucz dostępu zostanie przekazany przez poszczególnych prowadzących.)

3. Rejestracji należy dokonać w terminie do 17 czerwca.

4. Termin egzaminu: 19 czerwca 2020

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2 termin I – godz. 9.00

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2+ termin I - godz. 11.00

Egzamin z j. niemieckiego na poziomie B2 termin I – godz. 13.00

Egzamin z j. polskiego na poziomie B2 termin I – godz.15.00

Rejestracja na egzamin kończący lektorat

Dotyczy studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia.

W celu rejestracji na egzamin w terminie zerowym należy wykonać poniższe czynności:

1. Zalogować się na platformie elearningowej Centrum Językowego

https://elearning.cj.po.edu.pl/ z użyciem loginu i hasła do USOS-a.

2. Wybrać odpowiedni egzamin i zarejestrować się z użyciem klucza dostępu.

(Klucz dostępu zostanie przekazany przez poszczególnych prowadzących.)

3. Rejestracji należy dokonać w terminie do 4 czerwca.

4. Termin egzaminu: 8 czerwca 2020

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2 – godz. 9.00

Egzamin z j. angielskiego na poziomie B2+ - godz. 11.00

Egzamin z j. niemieckiego na poziomie B2 – godz. 13.00

Egzamin z j. polskiego na poziomie B2 – godz.15.00

Polish exam for international students – godz. 15.00

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Czytaj więcej...

Egzamin językowy 2019/2020

Studentki i Studenci 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia!

 

 

W związku z rekomendacją władz Uczelni, co do przeprowadzania wszystkich zaliczeń  i egzaminów w sposób zdalny, Centrum Językowe podjęło decyzję o przeprowadzeniu egzaminu językowego kończącego lektorat językowy na I stopniu studiów, według zasad przedstawionych poniżej.

Czytaj więcej...

Symulacje rozmów kwalifikacyjnych

Wraz z Akademickim Biurem Karier Politechniki Opolskiej zapraszamy studentów Politechniki Opolskiej na:
 symulacje rozmów rekrutacyjnych na stanowiska różnych branż;
 konsultacje dokumentów aplikacyjnych. Więcej TUTAJ:

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że do 24 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów.

Zajęcia mają odbywać się tak, jak obecnie, czyli zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Więcej TUTAJ

Jesteśmy nadal obecni na poszczególnych platformach wydziałowych.